Hvordan får du lisens?

For å få lisens for motocross kreves det at man gjennomfører og består et lisenskurs. Kurset er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. På kurset lærer man sikkerhetsregler, konkurranse regler og det å beherske sykkelen på banen.

Lisenser som selges av NMF blir utstedt sentralt etter at søknad er sendt inn, inkludert legeattest /egenattest. Det kreves bestått lisenskurs. Fra det året du fyller 13 år må du gjennomføre lisenskurs og få godkjent legeattest. Søknad til NMF er du selv ansvarlig for å sende inn.

Forsikring følger lisensen. Lisens fra Norsk Motorsportforbund (NMF) inneholder en ulykkesforsikring, og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportsklubb har registrert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten.

Lisenskurs avholdes i den enkeltes klubb som har motocross aktivitet. For å få utstedt lisens må man være medlem i en klubb som er tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF).

Ønsker du lisenskurs tar du kontakt med styret i klubben.

Om du har problemer med å få løst lisens, kan du ringe NMF på 32 88 32 90 så hjelper de deg.

Trenger du opplæring lisens?

En gang lisens og 3 måneders opplæringslisens?

Les mer om dette her!

Hvordan blir du medlem i en klubb?

 

Gå til Min Idrett, har du en konto her fra tidligere bruker du den, om ikke må du opprette en. Klikk deg deretter inn på «Medlemskap», og deretter «Finn ny klubb». Der søker du på «Lunner Motorsport» og velger den som kommer opp. Klikk deretter på «Send søknad». Du vil da etterhvert få en faktura på e-postadressen du er registrert med.

Del dette med dine venner:

Copyright © 2015 Your Site Here.  Legal Information